Classique, Baroque, Moderne

Theo van Doesburg

Antwerp: "De Sikkel": Paris: L. Rosenburg, 1921