Drie Voordrachten over de Nieuwe Beeldende Kunst: Haar Ontwikkeling, Aesthetisch Beginsel en Toekomstigen Stijl

Theo van Doesburg

Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919